Ortodoncija

U saradnji sa specijalističkom ordinacijom Dr. Glušac, naši pacijenti mogu dobiti savremeni ortodontski tretman. Sve potrebne informacije u vezi ortodontske terapije kao i rezervaciju termina možete ostvariti na telefon broj: +387 61 721 875

Ortodoncija kao specijalistička grana stomatologije bavi se dijagnosticiranjem, prevencijom te terapijom nepravilnog odnosa zuba i vilica. Cilj ortodontske terapije je uspostaviti pravilan odnos gornje i donje vilice, kao i pravilan položaj zuba zbog ravnomjernog prenosa sila žvakanja i time očuvati zube, potporni aparat zuba i vilični zglob.
U ortodontsku terapiju spadaju mobilni ortodontski aparati, fiksni ortodontski aparati te invisalign – providni aparati.

Mobilni ortodontski aparati predstavljaju aparate kojima je glavna karakteristika da ih pacijent može izvaditi iz usta radi čišćenja i tako održavati higijenu. Mogu se podijeliti na aktivne (pločaste) ortodontske aparate i pasivne (funkcionalne) ortodontske aparate.
U zavisnosti od ortodontske nepravilnosti, a uz plan i preporuku specijaliste ortodonta, izrađuje se aparatić koji zadovoljava individualne potrebe svakog pacijenta.

Fiksni ortodontski aparati imaju osnovnu kararakteristiku da ih ortodont postavlja na zube pacijenta, te da ih se do kraja terapije ne moze ukloniti iz usta. Svaki fiksni ortodontski aparat sastoji se od bravica, prstenova i luka. Vrijeme trajanja ortodontske terapije fiksnim aparatom je individualno, a nakon završene terapije i skidanja aparata potrebno je nošenje retinera koji će zadržati postignuti rezultat.

Invisalign predstavlja prozirni aparatić koji korigira položaj zuba i ispravlja nepravilnosti pomoću prozirnih udlaga koje se na osnovu detaljnog planiranja kompjuterski izrađuju. Zahvaljujući savremenoj kompjuterskoj 3D tehnologiji, a na osnovu otiska zuba, specijalista ortodoncije izrađuje plan terapije te se pravi niz prozirnih udlaga koje su jednostavne za nošenje. Trajanje terapije je individualno i zavisi od složenosti nepravilnosti. Pacijent u toku trajanja terapije može nesmetano jesti svu hranu, biti aktivan u sportskim aktivnostima i nesmetano obavljati oralnu higijenu. Svaki set prozirnih udlaga (folija) se nosi 7-15 dana u zavisnosti od plana terapije i preporuke ortodonta te je osjećaj pojačanog pritiska prilikom stavljanja svake nove folije sasvim normalna pojava.