Implantologija

Dentalna implantologija kao pravac u stomatologiji i protetskoj rehabilitaciji vilica zauzima veliku ulogu u savremenoj stomatologiji obzirom da uspješnost impantološke terapije prelazi 97%.

Dentalni implantati omogućavaju nadoknadu jednog izgubljenog zuba, nadoknadu više izgubljenih zuba i povezivanje u mostove bilo zasebno bilo sa postojećim zubima te mogu služiti kao nosači totalnih proteza kod potpuno bezubih vilica.

Sam dentalni implantat predstavlja posebno dizajniran šraf izrađen od posebnih biokompatibilnih materijala koji ne izazivaju iritaciju okolnih tkiva, integriraju se u kost i organizam ih prihvata kao svoje.

Dentalni implantat se sastoji od dijela koji se ugrađuje u viličnu kost i dijela koji povezuje usađeni implantat sa protetskim dijelom.

Implantološka terapija sastoji se u detaljnom planiranju i ugradnji dentalnih implantata te izradi protetskog rada. Najvažnija faza jeste detaljno analiziranje zdravstvenog stanja pacijenta, stanja u ustima, stepena oralne higijene i loših navika, te planiranje kompletne implantološke terapije od
pozicioniranja i ugradnje implantata do izrade definitivnog rada. Nakon detaljnog planiranja pristupa se ugradnji implantata u kost i slijedi faza oseointegracije („srastanje“). Nakon što je implantat oseointegrisan, slijede faze izrade planiranog protetskog rada.

U nekim slučajevima postoji mogućnost opterećenja ugrađenih implantata odmah nakon ugrađivanja bez čekanja perioda oseointegracije.

Za uspješnost implantološke terapije pored zdravstvenog stanja pacijenta, stanja u ustima i stepena oralne higijene, veoma je bitna i količina postojeće kosti. U slučajevima kada nema dovoljno koštane supstance u koju bi se trebao ugraditi implantat, potrebno je nadoknaditi kost zamjenskim materijalima a potom izvršiti implantiranje. Najčešće procedure nadoknade koštane supstance su augmentacije koštanog grebena i podizanje dna maksilarnog sinusa – “sinus lift” procedura.
Procedura ugradnje dentalnih implantata te ostale hirurške pripremne procedure se obavljaju u lokalnoj anesteziji i potpuno bezbolno.