Cjenovnik

Iz našeg asortimana usluga izdvajamo samo najpopularnije i najtraženije. Sve ostale cijene možete dobiti popunjavanjem kontakt forme koju možete naći na ovoj stranici.

Opšta stomatologija Cijena
Prvi pregled 20 KM

Endodoncija Cijena
Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu jednokorjenog zuba 30 KM
Obrada kanala i definitivno punjenje jednokorjenog zuba 50 KM
Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu dvokorjenog zuba 40 KM
Obrada kanala i definitivno punjenje dvokorjenog zuba 60 KM
Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu trokorjenog zuba 50 KM
Obrada kanala i definitivno punjenje trokorjenog zuba 80 KM

Oralna hirurgija Cijena
Ekstrakcija (vađenje) jednokorjenog zuba 30 KM
Ekstrakcija (vađenje) višekorjenog zuba 40 KM
Komplikovana ekstrakcija zuba 50 KM
Hirurška ekstrakcija zuba sa obradom rane 70 KM
Hirurška ekstrakcija impaktiranih ili retiniranih umnjaka 150 KM
Plastika oroantralne komunikacije lokalnim režnjem 200 KM
Ekstrakcija zaostalog korjena operativno 100 KM
Operativni tretman periapikale lezije sa retrogradnim punjenjem jednokorjenog zuba 250 KM
Operativni tretman periapikale lezije sa retrogradnim punjenjem višekorjenog zuba 400 KM
Frenulektomija 70 KM
Uklanjanje mekotkivnih izraslina 100 KM

Stomatološka protetika Cijena
Totalna akrilatna proteza 300 KM
Parcijalna akrilatna proteza 300 KM
Skeletirana parcijalna vizil proteza 500 KM
Metal keramička krunica 200 KM
Cirkonkeramička krunica 400 KM
Bezmetalna empres krunica 450 KM
Inlay, Onlay, Ljuspica 400 KM
Privremena krunica akrilatna 40 KM

Parodontologija Cijena
Ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba (oba zubna luka) 40 KM
Uklanjanje zubnog kamenca i Air flow 60 KM
Flap operacija po kvadrantu 400 KM
Korekcija gingivalne recesije vezivnim transplantatom 500 KM

Konzervativna stomatologija Cijena
Kompozitna plomba jednopovršinska 40 KM
Kompozitna plomba višepovršinska 50 KM
Kompozitna nadogradnja zuba 70 KM
Equia forte ispun (glasionomer) jednopovršinski 40 KM

Preventivna stomatologija Cijena
Fluorizacija oba zubna luka (lakovi) 50 KM
Uklanjanje mekih naslaga 20 KM
Izrada udlaga za bruksizam 100 KM

Estetska stomatologija Cijena
Profesionalno izbjeljivanje zuba u ordinaciji (po luku) 200 KM
Izbjeljivanje avitalnih zuba (unutrašnje) 80 KM
Kompozitna faseta (direktno) 100 KM

Implantologija Cijena
Ugradnja endosealnog implantata, nadogradnja i metalokeramička krunica 1500 KM
Sinus lift procedura – lateralni pristup 1200 KM
Totalna proteza sa 3 endosealna implantata i prečkom 4500-5000 KM
Ugradnja vještačke kosti sa membranom (1 g kosti, jedna kolagena membrana) 800 KM

Upit za cijenu