Estetska stomatologija

Estetska stomatologija predstavlja multidiscipliniranu granu stomatologije koja za cilj ima zdrave, bijele i pravilno raspoređene zube kao i zdravu gingivu. Dobar plan terapije, saradnja pacijenta sa stomatologom, kao i savremena tehnologija ključ su uspjeha koji garantira dobar estetski rezultat.

Smile Design

Sada i pacijenti mogu učestvovati u dizajniranju svog osmijeha zahvaljujući tzv. Smile design proceduri. Ovaj koncept se trenutno smatra najsavremenijim dostupnim sistemom. Nakon uzimanja otisaka i fotografiranja, tehničar izrađuje simulaciju budućih zuba (tzv. Wax-up/mock-up). Pri slijedećoj posjeti ordinaciji, pacijent je u mogućnosti da vidi izgled, oblik i veličinu budućih zuba, te da na taj način dobije potpunu sliku i aktivno učestvuje u kreiranju željenog osmijeha.

Procedura se u praksi provodi kroz slijedeće korake:

  1. Uzimanje digitalnih fotografija zuba pacijenta i otisaka zuba
  2. Analiza fotografija sa pacijentom i davanje sugestija
  3. Digitalni “mock-up” pri kome pacijent vidi simulaciju svog budućeg osmijeha
  4. Prebacivanje digitalno dizajniranog osmijeha na model i izrada mock-up modela za probu
  5. Definitivni mock-up u ustima pacijenta pri kome pacijent vidi izgled, oblik i veličinu svojih budućih zuba. Ukoliko je pacijent zadovoljan, postojeći zubi se pripremaju za definitivni rad
  6. Proba gotovog rada i trajno cementiranje