Konzervativna stomatologija i endodoncija

Konzervativna stomatologija kao pravac u stomatologiji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem oboljenja zubnih tkiva.

Konzervativna stomatologija obuhvata restorativnu stomatologiju i endodonciju (liječenje korijenskog kanala zuba).

Osnovni tretman restorativne stomatologije je rekonstrukcija defekata na zubima nastalih uslijed karijesa ili traume. Karijes predstavlja hronično oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje dovodi do razaranja zubne supstance, dok trauma predstavlja povredu zubnog tkiva akcidentalnim djelovanjem vanjskih sila ili dugotrajnim oštećenjima nastalih uslijed loših navika.

Razvojem savremenih materijala u stomatologiji omogućena je rekonstrukcija zuba uz izuzetne rezultate u estetskom i funkcionalnom pogledu kao i dugotrajnost ispuna.

Endodoncija se bavi liječenjem oboljenja zubne pulpe koja nastaju usljed zapaljenja uzrokovanih karijesom ili povredom zuba i potpornih struktura zuba.

U endodontskom tretmanu se koriste posebni materijali i instrumenti kojima se uklanja pulpno tkivo i infekt iz korijenskog kanala te se hermetički zatvara korijenski kanal sprečavajući ponovnu infekciju. U današnje vrijeme, pored ručnih instrumenata, nezaobilazna je mašinska endodoncija koja, uz posebnu aparaturu i instrumente, omogućava brzu, efikasnu i temeljnu obradu korijenskih kanala i samim time povećava uspješnost endodontske terapije.
Nakon endodontskog tretmana zub se restaurira ispunom ili se opskrbi protetskim nadomjeskom.

Trajanje endodontske terapije zavisi od niza faktora. Nekad je moguće endodontski tretman završiti u jednoj posjeti, dok je u nekim slučajevima potrebno nekoliko seansi da bi se uspješno završila endodontska terapija.