Dječija stomatologija

Dječija stomatologija – pedodoncija je grana stomatologije koja se bavi oboljenjima u usnoj šupljini u dječijem uzrastu. Ona zahtijeva poseban pristup stomatologa da bi se uspostavila dobra komunikacija sa roditeljima i dobra saradnja sa djetetom.

Često roditelje zanima kada je pravo vrijeme za prvu posjetu stomatologu. Preporuke su da kratke posjete stomatologu počnu već od nicanja mliječnih zuba radi navikavanja djeteta na atmosferu u stomatološkoj ordinaciji, ali i radi savjetovanja roditelja o tome kako obavljati adekvatnu oralnu higijenu svojoj djeci. Djeca od 3 godine su najčešće spremna na saradnju i male bezbolne intervencije.

Popravke zuba kod djece

Karijes mliječnih zuba je potrebno tretirati kao i karijes stalnih zuba. Osnovni cilj je sačuvati mliječne zube do perioda fiziološke smjene zuba jer se na taj način omogućava pravilan smještaj zuba i razvoj vilica.

Pečaćenje fisura je bezbolna intervencija koja ima za cilj preveniranje nastanka karijesa u fisurama i jamama mladih trajnih zuba, a postiže se stvaranjem zaštitnog sloja koji popunjava fisure zuba (udubine na griznim površinama).

Fluorizacija zuba predstavlja potpuno bezbolan tretman pri čemu se preparati fluora u obliku gelova stavljaju direktno na čiste zube.

Stvaranje naslaga na zubima dovodi do pojačane demineralizacije tvrdog zubnog tkiva uslijed djelovanja bakterija koje se nalaze u plaku. Kada se naruši ravnoteža, proces remineralizacije nije u mogućnosti da nadvlada proces demineralizacije te se stvaraju pogodni uslovi za nastanak karijesa. Fluorizacija ima za cilj da poboljša remineralizaciju i da na taj način spriječi oštećenja cakleni i nastanka karijesa.