Tag: covid-19

Covid-19 obavijest

Covid-19 obavijest

Dragi pacijenti, kolege i prijatelji, Vjerujem da ste svi dobro upoznati sa trenutnom svjetskom pandemijom korona virusa (Covid-19) i prije svega se nadam da ste Vi i Vaše porodice dobro i zdravo. Korona virus (Covid-19) se prenosi kapljičnim putem te putem aerosola koji se stvara i pri stomatološkom radu upotrebom instrumenata sa velikim brojem obrtaja. Prilikom rada rotirajućih instrumenata, voda,…

Read more